Eesti Teadusagentuur kirjutab:
Kutsume Teie kooli õpilasi esitama oma uurimistöid 2018. aasta teadustööde riiklikule konkursile! Konkursitööde esitamise tähtaeg on 20. veebruaril!
 
Avatud on konkursitööde esitamise keskkond ja rohkem teavet konkursi, osalemistingimuste ning auhindade kohta saab Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.
  
Konkursi lõppvoor toimub õpilaste teadusfestivalil 12.-13. aprillil 2018. a Tartus Eesti Rahva Muuseumis 

Õpilasgruppide registreerimine algab 10. märtsil festivali kodulehel 
Festivali külastamine on kõigile
 TASUTA!
ERMis sel päeval festivali külastajatele erihinnad. 
 
Festivalil
 • esinevad stendiettekannetega õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad. Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust, mis valmib aprillis 2018 (vt 2017. aasta kogumikku);
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saab näha teadusteatrite etendusi;
 • saab osaleda teadustöötubades;
 • saab tutvuda teaduse populariseerijate tehtavaga. 
Miks tulla?
 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad. 
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti.
 Festivali on oodatud külastama kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud!
 
Advertisements