Kas oled siiani mõistatanud, mis puhuks igal aastal teisele korrusele päikesesüsteem kujutatakse või soovid selle kohta rohkem teada saada?

Praegu võib näha 2. korrusel liikudes põrandal olevat päikesesüsteemi mudelit. Selle on kujundanud õpetaja Tõnu Tamm seoses 12. klassi astronoomiatundidega. Samuti aitab kujutatud mudel kaasa ka teiste klasside õpilaste mõistmisele planeetide tegelikest kaugustest ning suurustest. Mudeli aluseks on võetud Päikese mõõde ning sellest on kujutatud veerand. Päikesesüsteemi mudelil on kujutatud planeedid: Jupiter, Mars, Saturn, Maa, Veenus jne. Planeetide kujutamiseks on kasutatud erinevate diameetritega seibe ning iga seibi diameeter kui ka planeetide kaugus vastab Päikese mõõtmele.

Lisatud on ka väike ülesanne näituse nautijatele, nimelt tuleb üles otsida esimesed neli seibi, sest need on tõesti väga väikesed ning neid võib olla keeruline märgata.

Soovime kiita õpetaja Tõnu Tamme, kellel on olnud viitsimist kõige korraldamisel ja vajalike asjade kogumisel. Samuti on õp. Tamm nõus vastama kõikidele õpilaste poolt arusaamatuks jäänud küsimustele ning on valmis seletama päikesesüsteemi mudelil kujutatut.

321

Advertisements